У центр Шепетівки заповзла гадюка

У самому центрі Шепетівки гадюка заповзла на  подвір’я приватного будинку поб­ли­зу ДП «Ше­пе­тівсь­кий рем­за­вод». Спершу отруйного плазуна помітив хазяйський собака. Коли він наблизився до гадюки, та його  вкусила за морду, розповідає господар пса Євген.

Чотирилапого по­тер­пі­ло­го відразу доправили до вет­лі­кар­ні.

— Йому пос­та­ви­ли кра­пель­ни­цю, — розказав Єв­ген. — Пес у важ­ко­му ста­ні.

Єв­ген за­те­ле­фо­ну­вав рятувальникам, але там по­яс­ни­ли, що во­ни ви­їж­джа­ють, ко­ли змію знай­дуть у кри­ни­ці, або в ін­шо­му міс­ці за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня, й во­на жи­ва.

І людей, і собак може вкусити отруйна змія. Тому важливо знати, як діяти самому та яким чином рятувати тварину.

  • Най­час­ті­ше змії ку­са­ють со­бак за кін­цівки, шию, кін­чик но­са. В міс­ці уку­су швид­ко ви­ни­кає міс­це­ва ре­ак­ція, від­бу­ва­єть­ся гі­пе­ре­мія тка­нин (по­чер­во­нін­ня), силь­ний наб­ряк. Мо­жуть ви­ник­ну­ти на­па­ди ну­до­ти, силь­ну блю­во­ту, апа­тію, слаб­кість, приг­ні­че­ний стан, по­ру­шен­ня ко­ор­ди­на­ції і втра­ту орі­єн­та­ції в прос­то­рі. У пер­ші хви­ли­ни тем­пе­ра­ту­ра ті­ла здат­на під­ви­щу­ва­ти­ся до 40–41,5 гра­ду­сів, піс­ля чо­го різ­ко зни­жу­ва­ти­ся. Вар­то пам`ята­ти, що на­рос­тання сим­пто­мів від­бу­ва­єть­ся блис­ка­вич­но і не мож­на зво­лі­ка­ти ні хви­ли­ни.
  • У важ­ких ви­пад­ках мож­ли­ве по­ру­шен­ня сер­це­вої ді­яль­нос­ті, та­хі­кар­дія, силь­на арит­мія, за­диш­ка, по­ру­шен­ня ди­халь­ної фун­кції. Укус га­дю­ки ду­же хво­роб­ли­вий, але в біль­шос­ті ви­пад­ків не пред­став­ляє особ­ли­вої не­без­пе­ки для ве­ли­ких по­рід со­бак, чо­го не мож­на ска­за­ти про пред­став­ни­ків се­ред­ніх, ма­лень­ких по­рід і цу­це­нят.
  • Вплив от­ру­ти і не­без­пе­ка уку­су за­ле­жить від різ­но­ви­ду змії, роз­мі­ру га­дю­ки (чим біль­ше змія, тим біль­шо­го роз­мі­ру її от­руй­ні за­ло­зи), і за­галь­но­го ста­ну ор­га­ніз­му со­ба­ки.

 

Джерело

Схоже

Минулої доби до підрозділів ГУНП в Хмельницькій області надійшло 503 повідомлення про події та правопорушення, з яких 66 мали кримінальний характер. Щодо безпеки дорожнього руху складено 234 адміністративних протоколи, з них 11 –за керування транспортом у нетверезому стані. Поліцією зафіксовано 19 ДТП без травмованих та дві пожежі.  

Четвертого листопада о 14:29 у приватному житловому будинку на вулиці Заводській виникла пожежа. На місці події рятувальники Першої та Другої Державних пожежно-рятувальних частин зіткнулися з охопленими полум’ям стінами, вікнами,  стелею й підлогою будинку. Проте, завдяки оперативним діям надзвичайників, будівлю вдалось врятувати від повного знищення полум’ям. Ймовірно, причиною події стала необережність під час куріння. Під час […]

Підрозділи ГУНП у Хмельницькій області протягом доби отримали460 повідомлень про події та правопорушення, з яких 31 мали кримінальний характер. Щодо безпеки дорожнього руху поліцією складено 151 адміністративний протокол, з них 15 – за керування транспортом у нетверезому стані. На дорогах області зафіксованоодна ДТП, в якій три особи травмувались, а також 15 ДТП без травмованих.