Новини
Екологія

Регіональний офіс водних ресурсів здійснив моніторинг поверхневих вод у Хмельницькій області

Так за результатами спостереження вод річки Дністер, проведеного лабораторією моніторингу вод та грунтів у 2018 році, за більшістю гідрохімічних показників вода відповідає нормативам екологічної безпеки, а причинами  періодичного погіршення якості поверхневих вод створу можуть бути маловодність та антропогенний вплив на поверхневі води. Вміст забруднюючих біогенних елементів азоту та фосфору стабільно незначний і не перевищує гранично допустимі концентрації.

Як зазначають фахівці, у зв’язку зі значною зміною кліматичних умов, маловодністю та зарегульованістю ріки  Південний Буг, а також великим антропогенним навантаженням  на поверхневі води в межах Хмельницької області, останніми роками спостерігається стрімке погіршення якості поверхневих вод. Для виявлення характеру та систематичності цих погіршень Держводагентству на початку 2018 року були надані пропозиції про збільшення програми моніторингу та почащення контролю в п’яти створах спостереження річки Південний Буг на території Хмельницької області. Дані спостережень при почащеному контролю цього року підтверджують стійке  збільшення вмісту  органічних речовин (показники БСК 5 та ХСК)  у воді всіх створів, зменшення вмісту розчиненого кисню у воді, особливо в створах після міста Хмельницького – селі Копистин. Також спостерігається значне збільшення вмісту біогенних елементів (амонію та фосфатів) у воді створів нижче від Хмельницького. Йдеться вже не тільки про Копистин, а і  Меджибізьке водосховище, де відзначено збільшення вмісту завислих речовин, кольоровості води по всіх створах. Детальний огляд  вмісту та спостереження на місцях відбору свідчить про цвітіння води внаслідок забруднення.

Моніторинг вод створів на річках Хомора, Горинь, Случ басейну ріки Дніпро, проведений лабораторією моніторнгу вод та грунтів, свідчить про відповідність вод нормативам екологічної безпеки.  Причинами періодичного погіршення якості поверхневих вод створів можна вважати маловодність, завищений природний вміст розчинених  органічних речовин, антропогенний вплив на поверхневі води відкритих водойм. Вміст забруднюючих біогенних елементів азоту та фосфору незначний і не перевищує гранично допустимі концентрації, але має тенденцію до поступового збільшення.

 

Автор: Тетяна Правдива