Шепетівським медикам повернуть зарплатні борги | Поділля News
Новини
Події

Шепетівським медикам повернуть зарплатні борги

Бюджетна комісія Хмель­ницької об­лра­ди зат­верди­ла роз­по­діл об­ся­гу ме­дич­ної суб­венції з державної скарбниці міс­це­вим бюд­же­там. Шепетівському району перепаде майже 11 мільйонів гривень. Гроші спрямують на по­га­шен­ня за­бор­го­ва­нос­ті із за­ро­біт­ної пла­ти ме­дич­ним пра­ців­ни­кам Ше­пе­тівсь­кої центральної райлікарні.

На ви­ді­лен­ня по­га­шен­ня де­фі­ци­ту з оп­ла­ти пра­ці з на­ра­ху­ван­ня­ми ви­ді­ле­но 10 міль­йонів 788 ти­сяч.  Гро­ші ме­ди­кам вип­ла­тять най­ближ­чи­ми дня­ми — роз­по­вів представник Шепетівського району депутат обласної ради Ми­ко­ла Дя­чук.

3 груд­ня більше 30 ме­дич­них пра­ців­ни­ків Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ зіб­ра­ли­ся, аби ви­яс­ни­ти у керівництва Шететівського району дату виплати за­рпла­ти. Загалом тамтешнім ме­ди­кам не платять понад 3 мі­ся­ці – повідомляє День за Днем  

Автор: Світлана Русіна

Читайте нас у Телеграм та у нашій групі Viber @ПоділляNEWS