Новини
Надзвичайні події

У Не­ті­шинсь­кому во­дос­хови­щі знайшли потопельника

По­чи­на­ючи з 12 трав­ня рятувальники, рід­ні, та міс­це­ві жи­те­лі про­дов­жу­ва­ли роз­шук зник­ло­го чо­ло­ві­ка 1991 ро­ку на­род­ження. Об­сте­жували водойму та де­сят­ки кі­ло­мет­рів бе­ре­го­вої лі­нії. А сьогодні, 14 трав­ня, ста­ло ві­до­мо, що ри­бал­ку знай­шли мер­твим у водосховищі.

Як повідомили колеги з газети “День за днем“, посилаючись на ін­форма­цій­не зве­ден­ня ГУ ДСНС Хмель­ницької об­ласті, 11 трав­ня гро­ма­дя­нин пі­шов у во­дой­му Не­ті­шинсь­ко­го во­дос­хо­ви­ща за се­лом Пів­не­ва Го­ра та зник.

Нас­тупно­го дня, 12 трав­ня, 4 чо­ло­вік осо­бо­во­го скла­ду 7-ї ДПРЧ за до­по­мо­гою на­дув­но­го чов­на про­ве­ли по­шу­ко­ві ро­бо­ти на во­дос­хо­ви­щі. В то­му чис­лі, ря­ту­валь­ни­ки об­сте­жи­ли дно ймо­вір­но­го міс­ця зна­ход­ження ті­ла за до­по­мо­гою чов­на і га­ка на мо­туз­ці на пло­щі 5 га. Але так і не знай­шли зник­ло­го чо­ло­ві­ка.

Автор: Наталя Кошай

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter