Новини
Факти Хмельниччини

109 років тому у Хмельницькому вперше приземлився літальний апарат

15 вересня 1911 року вперше в історії над м. Проскуровом пролетів і здійснив посадку перший літальний апарат – аероплан «Farman IV» під керуванням Емануеля Малинського. Про цей історичний факт нагадав на своїй сторінці у соцмережі Володимир Черних.

Як пише у своєму дослідженні історик Сергій Єсюнін, цього дня далекого 1911 року о 7 ранку літак зустрічали містяни Проскурова, а влада влаштувала пілотові теплий прийом.

Сво­го ча­су за ус­падко­ва­ні гро­ші Ма­линсь­кий прид­бав лі­так «Фар­ман-4» і в 1910 ро­ці здій­снив кіль­ка пе­рельотів Фран­ці­єю.

Пер­ший пі­ло­то­ва­ний по­літ в іс­то­рії від­бувся 17 груд­ня 1903 ро­ку. Цього дня бі­ля міс­течка Кіт­ті-Хок Ор­вілл Райт здій­снив пер­ший у сві­ті по­літ на лі­та­ку, важ­чо­му за по­віт­ря, сконс­труйова­но­му ним ра­зом зі сво­їм бра­том Віл­бе­ром. Біп­лан «Фла­єр 1» був об­ладна­ний бен­зи­но­вим дви­гу­ном внут­рішнього зго­ран­ня і прот­ри­мав­ся у по­віт­рі 12 се­кунд, по­до­лав­ши від­стань 37 мет­рів. Три ро­ки по то­му, нап­ри­кін­ці 1906 ро­ку, під­нявся у по­віт­ря пер­ший єв­ро­пей­ський апа­рат конс­трук­ції Аль­бер­то Сан­тос-Дю­мо­на.

Автор: Катерина Прокопець

Читайте нас у Телеграм , у нашій групі Viber @ПоділляNEWS та InstagramTwitter