Новини
Надзвичайні події

На Хмельниччині потяг переїхав людину

Пасажирський потяг «Ла­нів­ці —Ше­пе­тів­ка» травмував чоловіка, обставини події встановлює служба поліції.

Як зазначає Ше­пе­тівсь­ке РУП, напередодні о 04:45 го­ди­ні на Білогірщині машиніст потяга, який рухався сполученням «Ла­нів­ці-Ше­пе­тів­ка», здій­снив на­їзд на міс­це­вого жи­те­ля, внас­лі­док чо­го 33-річний чоловік втра­тив обид­ві но­ги.

За даною подією слід­чі Ше­пе­тівсь­ко­го РУП про­во­дять до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня за оз­на­ка­ми ч. 2 ст. 276 Кри­мі­наль­но­го Ко­дек­су Ук­ра­їни «По­ру­шен­ня пра­вил без­пе­ки ру­ху або екс­плу­ата­ції за­ліз­нично­го, вод­но­го чи по­віт­ря­но­го тран­спор­ту, що спри­чи­ни­ли по­тер­пі­ло­му тяж­кі ті­лес­ні уш­коджен­ня».

Варто зазначити, що сан­кція да­ної стат­ті пе­ред­ба­чає по­ка­ран­ня у виг­ля­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк до се­ми ро­ків.

Крім того, поліціянтам вдалось попередньо встановити, що по­тер­пі­лий зас­нув на за­ліз­ничній ко­лії.

Про­їж­джа­ючий по­тяг за­че­пив чо­ло­ві­ка, внас­лі­док цього місцевий житель от­ри­мав ті­лес­ні уш­коджен­ня.

 Пос­траж­да­ло­го гос­пі­та­лі­зу­ва­ли у хі­рур­гічне від­ді­лен­ня міс­це­вої лі­кар­ні, проте хірургам довелось здійснити ам­пу­та­цію двох ниж­ніх кін­ці­вок.

Як зазначає джерело, стан здо­ров’я потерпілого ме­ди­ки оці­ню­ють як за­до­віль­ний.

Нагадаємо, що у Хмельницькому чоловік знищив битою дитячий майданчик.

Автор: Ольга Нікітіна

Всі новини на одному каналі в Google News 
Підписуйтесь та оперативно слідкуйте за новинами у Телеграм, Вайбер, Facebook