Логістичний сервіс: сутність та особливості
28 Грудня 2021

В умовах сучасного ринку, торгівельні компанії дедалі більше орієнтуються на задовільнення зростаючих потреб споживачів, швидко оцінюючи і відбираючи найвигідніші підходи та методи ведення бізнесу. Один із них — логістичний підхід до управління підприємствами. Він передбачає спільну діяльність всіх організацій з інтеграції процесів, пов’язаних із досягненням мети їхнього бізнесу.

Успіх бізнесу залежить не лише від результатів діяльності всередині компанії, а й від її партнерів — постачальників, дилерів, дистриб’юторів, перевізників, експедиторів тощо. Якісний логістичний сервіс  https://www.intech-ukraine.com/ua/ є невід’ємною частиною логістики; це дуже важлива частина процесу просування товару на ринку, яка дає можливість більш раціонально керувати всіма процесами торговельних організацій та є науково-практичним інструментом взаємодії між бізнес-організаціями.

Сутність логістичного сервісу

Логістичний сервіс — це сукупність нематеріальних логістичних операцій, спрямованих на забезпечення максимального задоволення потреб споживачів у процесі управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками з використанням  найоптимальніших способів стосовно витрат.

Логістичний сервіс тісно пов’язаний з процесом розподілу, і являється набором послуг, що надаються в рамках процесу постачання товарів. Об’єкт логістичного сервісу — споживачі матеріального потоку: це можуть бути виробничі підприємства, розподільчі центри та кінцеві споживачі.

Особливості логістичного сервісу у логістиці

Формування логістичного сервісу допомагає підприємствам систематизувати процес, налагодити взаємозв’язок між підприємством та службами сервісу. Здійснюється логістичне обслуговування або постачальником, або обраною експедиторською фірмою, що спеціалізується у сфері логістичного обслуговування.

Перелік робіт у рамках логістичного сервісу

Весь перелік робіт, що проводяться у сфері логістичного сервісу, можна розділити на декілька основних категорій:

 • послуги, пов’язані з передпродажною підготовкою товару;
 • послуги, що надаються у процесі продажу товарів;
 • сервісне обслуговування товару, який вже було продано.

Орієнтуючись на запити покупців, готова продукція може пройти передпродажну підготовку. Наприклад, якщо це електронна чи механічна продукція, вона, як правило, вимагає обов’язкового проведення тестування чи налагодження. Для виконання цих функцій не обов’язково створювати окремий відділ або збільшувати штат співробітників; достатньо підготувати та навчити продавців сервісного обслуговування техніки.

Найважливіші параметри логістичного сервісу

До них можна віднести:

 • надійність фізичного розподілу (товар, вчасно доставлений у вказане місце), інформаційних та фінансових процедур;
 • доступність (простота встановлення контактів із постачальниками сервісу, зручний для покупця час надання послуг, наявність в постачальника запасів матеріальних ресурсів (готової продукції) для безперебійного забезпечення клієнтів);
 • безпека (збереження вантажу, запобігання можливої ​​шкоди);
 • гнучкість поставки (здатність враховувати побажання клієнтів, наприклад, можливість зміни форми замовлення та способу його передачі, виду тари та упаковки, можливість відклику замовлення тощо).

Логістичні послуги

Реалізація товарів може включати ряд супутніх логістичних послуг, наприклад:

 • наявність певного обсягу товарних запасів на складі;
 • виконання замовлення, у тому числі підбір асортименту, пакування, формування вантажних одиниць товару та деякі аналогічні операції;
 • забезпечення високого рівня надійності процесу доставки;
 • своєчасне інформування клієнта про проходження вантажів.

Формування логістичного сервісу в компанії

Формування системи логістичного сервісу в компанії здійснюється за наступною схемою:

 • сегментація споживчого ринку на чітко визначені групи споживачів, які можуть потребувати конкретні види послуг відповідно до особливостей споживання;
 • визначення найважливіших для споживачів послуг;
 • ранжування послуг, які входять до списку. Зосередження уваги на найбільш значних для покупців послугах;
 • встановлення чітких стандартів послуг для різних сегментів ринку;
 • оцінка якості послуг, встановлення взаємозв’язку між якістю сервісу та його вартістю, прогнозування якості сервісу, необхідного для забезпечення конкурентоспроможності компанії;
 • встановлення зворотнього зв’язку із покупцями задля забезпечення повної відповідності послуг потребам споживачів.