Правильні дієслова в англійській мові
05 Серпня 2022

Дієслово (verb) — це одна з найважливіших частин мови без якої речення не буде повним. Головна його роль — опис дії людини, тварини, предмета чи ідеї. Дієслова в англійській мові є багатогранними, вони приймають безліч форм в залежності від умов і часу.

Види дієслів у англійській мові?

В англійській мові існує шість видів дієслів:

  1. Дієслова-дії (action verb) пояснюють, що робив, робить чи буде робити суб’єкт чи об’єкт речення.

Maria cooks pizza every weekend. — Марія готує піцу кожні вихідні.

Jason does the choring if he has free time. — Джейсон займається домашніми справами коли має вільний час.

Своєю чергою, дієслова-дії діляться на два типи:

  • перехідні (transitive verb) виражають дію, але за дієсловом має бути об’єкт чи суб’єкт який отримує дію.

Colin threw the ball to his dog. — Колін кинув м’яч своєму собаці.

The apple fell on the floor. — Яблуко впало на підлогу.

  • неперехідні (intransitive verb) показують дію, але не мають прямого доповнення після дієслова, натомість дію виконує підмет.

I went to work on time. — Я прийшов на роботу вчасно.

She works in a shop from Monday to Friday. — Вона працює в магазині з понеділка по п’ятницю.

  1. Дієслова-зв’язки (Linking verb) — це дієслова, які пов’язують суб’єкт чи об’єкт із додатковою інформацією про нього. Як правило, роль даного типу дієслова виконує to be в різних його варіаціях.

Jacob is a good teacher. — Джейкоб хороший учитель.

She was lazy in her childhood. — Вона була лінивою в дитинстві.

  1. Допоміжні дієслова (Helping Verb) розширюють значення головного дієслова, наприклад:

am tired, I will lay-in all morning tomorrow. — Я втомився, тому лежатиму в ліжку весь ранок.

  1. Дієслова стану (Stative verb) — це дієслова, які описують емоції та почуття. Як правило, вони не використовуються в тривалих часах, тому до них не додається закінчення -ing.

love cats but I don’t like dogs because I am afraid of them. — Я люблю котів але не люблю собак, тому що боюсь їх.

Правила утворення Regular Verbs

Правильні дієслова — це дієслова, які утворюються за допомогою закінчення -ed в Past Simple та Past Participle, на відміну від неправильних дієслів, які мають різну форму утворення. Хоч правильні дієслова є достатньо простими у використанні, є все одно певні нюанси утворення закінчення в словах, які ми розглянемо далі.

Правило 1. Якщо дієслово закінчується на -у перед яким стоїть приголосна літера, то в такому разі -у потрібно замінити на -ied, наприклад:

cry — cried

study — studied

carry — carried

Але, якщо перед -у стоїть голосна буква, то до закінчення додається лише -ed:

enjoy — enjoyed

play — played

Правило 2. Якщо дієслово завершується на -е, то до нього потрібно додати -d, наприклад:

like — liked

decide — decided

dance — danced

arrive — arrived

Правило 3. Якщо дієслово має три останні літери приголосна – голосна – приголосна, то останню букву потрібно подвоїти і додати закінчення -ed:

hug — hugged

stop — stopped

drum — drummed

plan — planned

Однак, слова які мають закінчення -y, -w, -x не потребують подвоєння останньої букви:

skew — skewed

stay — stayed

Виняток

Слова які мають три останні букви приголосна – голосна – приголосна, але останній склад під наголосом, то в такому разі остання літера не подвоюється, наприклад:

visit — visited

shovel — shoveled.

Якщо ви не маєте змоги відвідувати офлайн заняття, то онлайн англійська для дітей – це те що вам потрібно!

Коротко резюмуємо:

  1. Дієслово — це частина мови, яка вказує на те, яку дію виконує іменник.
  2. У реченні дієслово виконує роль присудка (відповідає на питання «що робити?», «що зробити?»), який є однію з важливих частин речення.
  3. Дієслово ділиться на декілька видів: дієслово-дія, дієслово-зв’язка, допоміжне дієслово та дієслово стану.
  4. Дієслово може бути правильним і неправильним. Кожне з них має свої правила утворення.