Шепетівчани збирають корисні речі й солодощі для сиротинців | Поділля News
Новини
Суспільство

Шепетівчани збирають корисні речі й солодощі для сиротинців

У Шепетівці активісти ініціювали збір речей для сиротинців. Вони звернулися до місцевих жителів з проханням підтримати добрі справи.

До прикладу, шепетівчанин В’ячес­лав Ма­нє­тін ор­га­ні­зо­вує збір ко­рис­них ре­чей для малюків бу­дин­ку ди­ти­ни у Но­вог­ра­ді-Во­линсь­кому. Повідомляє «День за днем». 

Най­го­лов­ні­ше, що во­ни от­ри­му­ють — це від­чуття то­го, що во­ни пот­рібні, що во­ни не за­ли­ше­ні ос­то­ронь. І не­хай від них від­мо­ви­ли­ся бать­ки: во­ни не від­чу­ва­ють ма­те­ринсь­кою лю­бо­ві, бать­ківсь­кої нас­та­но­ви та під­трим­ки, — ми праг­не­мо хо­ча б на де­кіль­ка го­дин ста­ти для них ро­ди­ною, ста­ти для них ти­ми, ко­го во­ни пот­ре­бу­ють, ство­ри­ти ат­мосфе­ру, в якій їх­ні сер­ця не за­черс­тві­ють — на­пи­сав у Фей­сбу­ці ше­пе­тів­ча­нин.

Ше­пе­тівсь­кий місь­кий центр со­ці­аль­них служб для сім’ї, ді­тей та мо­ло­ді також ого­ло­сив про по­ча­ток бла­го­дій­ної ак­ції «Мі­шок Свя­то­го Ми­ко­лая». Усі бажаючі можуть зробити дарунок дітям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Центр приймає солодощі, які передадуть дітям у період свят.

Адреса: м. Ше­пе­тів­ка, вул. Ос­тровсь­ко­го, 4, каб. 1, 2, 3. Тел: (03840) 4-16-23, (098) 047-91-33.

 

Автор: Світлана Русіна

Читайте нас у Телеграм та у нашій групі Viber @ПоділляNEWS